ANKARA - 0 (312) 468 50 00

Barkodla.Com/Belgelendirme İşlemleri

Telif Hakları

TELİF HAKKI NEDİR?

Orijinal ya da özgün diyebileceğimiz bir fikrin veya eserin (düşünce ürününün) yasalarla sahiplenilmesini ve korunmasını sağlayan hak olarak tanımlanabilir. Bu hak sayesinde ortaya konan eser, ancak sahibinin izniyle kullanılabilir ve yayılabilir.

Sembolü “©” şeklindedir ve bu sembolün bir eser üzerinde mevcut olması, o eserin telif hakkı tesciliyle sahiplenildiğini ve korunduğunu gösterir. Sembol, İngilizce "copyright" sözcüğünden getirilmiştir.

TELİF HAKKI KANUNU

‘5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ olarak bilinir. Tahmin edilebileceği gibi bu kanunun amacı manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur.

Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

ESER NEDİR?

Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve bilgisayar programı ve veri tabanı olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri eserdir.

ESER ÇEŞİTLERİ

1-İlim ve Edebiyat Eserleri (Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler (roman, hikaye, şiir, senaryo, v.b.), yazılı koreografi eserleri, sözsüz sahne eserleri, estetik değeri olmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, maketler ve benzerleri, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri vb..

2-Güzel Sanat Eserleri (estetik değere sahip olan; yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller,kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle çeşitli maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler,heykeller, kabartmalar ve oymalar, mimarlık eserleri, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları, fotoğrafik eserler ve slaytlar, grafik eserler, karikatür eserleri ve her türlü tiplemeler

3-Musiki Eserleri Sözlü ve sözsüz besteler (yapım haline gelmemiş amatör kayıtlar)

4-Bilgisayar Programı ve Veri tabanları

ESER SAHİBİ KİMDİR?

Eser sahibi, eseri meydana getiren kişidir. Örneğin; bir müzik eserinin sahibi, onu meydana getiren, yani bestesini ve güftesini yaratan kişidir.

Birden fazla kişinin birlikte meydana getirdikleri eserin bölümlere ayrılması mümkünse, bu kişilerden her biri meydana getirdiği bölümün sahibi sayılır. Eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu meydana getirenlerin birliğidir.

Tüzel kişiliğin eser sahibi olabilmesi için, bünyesinde iş akdi ile bu işi yapmak üzere çalıştırdığı kişilerin işlerini görürken eseri meydana getirmiş olması gerekmektedir.

...
← Geri Dön