ANKARA - 0 (312) 468 50 00

Barkodla.Com/SIK SORULAN SORULAR

GS1 Firma Numarasını ürünün üreticisi mi dağıtıcısı mı almalıdır?

GS1 Firma Numarasını ürünün üreticisi veya dağıtıcısı alabilir. GS1 Firma Numarasının hangi firmaya ait olduğu önemli değildir; ancak firma numarasının üreticiye ait olması tercih edilir.

...
TOBB-GS1 Türkiye'ye üyelik başvurusu ürün bazında mı yapılır?

Hayır. TOBB-GS1 Türkiye'ye başvuru firma bazında yapılır. Üyeliğe kabul edilen firmaya verilen GS1 Firma Numarası ile üye firma 999, 9999 veya 99999 çeşit ürününü barkodlayabilir.

...
TOBB-GS1 Türkiye'den aldığım GS1 firma numaramı başka bir firmaya devredebilir miyim?

TOBB-GS1 Türkiye üyelerine tahsis edilen Firma Numaralarının başka gerçek veya tüzel kişilere kullandırılmasına izin verilmemektedir. Ancak TOBB-GS1 Türkiye üyeleri, şirket statü değişiklikleri (örneğin şahıs şirketinden limited şirketi statüsüne geçme) veya marka devirleri durumlarında, TOBB-GS1 Türkiye tarafından Firma Numarasının devrine onay verilmesi halinde, devir işlemlerini gerçekleştirerek üyeliklerini devredebilirler.

...
TOBB-GS1 Türkiye'den GS1 Firma Numarası aldıktan sonra ne yapmalıyım?

TOBB-GS1 Türkiye'nin yayınladığı Master Film Üreticileri listesindeki firmalara başvurularak ürün numaralarının verilmesi ve verilen rakamların barkod sembolü haline dönüştürülmesi işlemi yapılmalıdır.

...
Adres ve ünvan değişikliğinde ne yapmalıyım?

TOBB-GS1 Türkiye üyesi olan her firma, üyeliği devam ederken adres ve ünvan değişikliği yapmış ise adres ve ünvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesini bir yazı ile TOBB-GS1 Türkiye'ye iletmelidir.

...
999'luk, 9999'luk veya 99999'luk ürün kotamı doldurduktan sonra piyasa çıkacak yeni ürünümü nasıl numaralandırabilirim ve barkodlayabilirim?

Ürün kotanız tükenmiş ise TOBB-GS1 Türkiye'ye başvurarak yeni bir GS1 Firma Numarası alabilirsiniz.

...
Yıllık aidatımı nasıl ödeyeceğim?

TOBB-GS1 Türkiye'ye üye olan firmalar yıllık aidatlarını her yıl Eylül ayı içinde TOBB-GS1 Türkiye'nin banka hesabına öderler. Yıllık aidat, firmanın üye olduğu yıl ödenmez. Yıllık aidat tutarı her yıl TOBB-GS1 Türkiye tarafından belirlenerek üye firmalara yazı ile duyurulur. Yıllık aidat duyurularının sağlıklı olarak üye firmalara duyurulabilmesi için üye firmaların güncel adreslerini TOBB-GS1 Türkiye'ye bildirmeleri gerekmektedir.

...
ABD'den ithal ettiğim ürünün barkodunu Türkiye'de okutabilir miyim?

EVET. ABD ve Kanada'da numaralanan ürünler, UPC barkod alfabesi ile simgelenmektedir. Eğer barkodu okuyacak optik okuyucu UPC barkodunu okumaya ayarlanmış ise ABD'den ithal edilen ürünün barkodu Türkiye'de okutulabilir. Barkod okuyucunun UPC barkodunu okutmak üzere ayarlanmasını sağlamak için barkod okuyucunun satıcısından destek alınabilir.

...
Amerika veya Kanada’da çalıştığım firma benden UPC (Universal Product Code - Evrensel Ürün Numarası) barkodu talep ediyor. Ne yapmalıyım?

UPC Numarası, Amerika ve Kanada firmaları tarafından kullanılmakta olan 12-basamaklı bir barkod numarası çeşididir.

GS1 Sisteminin gelişerek küresel bir hal alması ve tüm dünyada tek sistem olarak kullanılabilmesi amacıyla, GS1 US (A.B.D.) ve GS1 Canada (Kanada) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tüm A.B.D. ve Kanada perakende firmalarının GTIN-8 (EAN-8) ve GTIN-13 (EAN-13) barkodlarını okuyabileceklerini açıklamışlardır.Gündoğumu 2005" (Sunrise 2005) olarak adlandırılan bu girişim 1997 yılında açıklanmıştır.

Ancak bazı A.B.D. ve Kanada firmaları hala iş ortaklarının UPC barkodu kullanmalarını talep etmektedirler. Bu gibi özel durumlarda, GS1 Sistemine üye olan firmalarımız, GS1 Sistemi barkod numaralarından farklı olarak bir UPC numarası tahsisi için TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurabilirler ve TOBB-GS1 Türkiye, GS1 US (A.B.D.) aracılığı ile bu numarayı kendilerine tahsis edebilir. UPC numarası tahsisi için başvuran firma, UPC numarası tahsisi isteğine dair bir dilekçe ve UPC Numarası talep eden A.B.D. veya Kanada firmasından bu isteği belgeleyen bir yazı ile TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurmalı ve UPC numara tahsisi bedeli için TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemelidir.

...
Piyasadan çekilen bir ürünün numarasını yeni bir ürüne verebilir miyim?

Bir ürünün piyasadan çekilmesine karar verildiğinde, bu ürünün numarası 4 yıl (48 ay) boyunca başka bir ürün için kullanılamaz. Bu süre tamamlandıktan sonra aynı numara başka bir ticari ürün için kullanılabilir. Numaranın kullanılamayacağı 4 yıllık süre, ürünün dağıtım kanalına sunulduğu son tarihten başlayarak hesaplanır. Tekstil ürünlerinde ise bir ürüne verilen numara 30 ay sonra yeniden kullanılabilir.

...
Kolinin barkodu ile kolinin içindeki ürünün barkodu aynı mı olmalıdır?

Hayır.Kolinin içindeki ürünün üzerindeki barkodda yer alan ürün numarası ile kolinin barkodundaki ürün numarası,ürünün kolisi ile ürünün paketini birbirinden ayırdetmek için farklı olmak zorundadır.

...
Kolide birden çok ürün çeşiti olduğunda koli barkodu nasıl verilir?

Kolinin içindeki ürünlerin üzerindeki barkodda yer alan ürün numarasından farklı bir ürün numarası ile koli barkodu verilir ancak kolinin içinde ne tür ürünler olduğu ayrı bir bilgi olarak yer almalıdır.

...
Barkod ambalaj üzerinde nereye konmalıdır?

Barkod sembollerin ambalaj üzerindeki yeri, kullanılacak barkod standartına,sembollerin tekliği kuralına, belirsiz yüzeylere sembol yerleştirme kuralına, sembol ve barkod okuyucu arasındaki mesafeye, baskı çeşitlerine ve  sembolün basılacağı yüzeye bağlı olarak tespit edilmelidir.

...
Promosyon uygulamalarında ürün barkodu nasıl olmalıdır?

- Ürünün boyutunda ve ağırlığında bir değişiklik yapılmış ise,

- Ürünün paketine bağlı olarak bir fiyat indirimi yapılmış ise, (Örneğin üçlü paket alana 2’li paket fiyatı uygulanması)

- Ürünün paketine ücretsiz bir ürün veya hediye kuponu eklenmiş ise,

Yeni bir ürün numarası verilmelidir.

...
Ambalajların renginde bir değişiklik yapıldığı takdirde ürün numarası değişmeli midir?

Evet.Ürünün boyutunda,renginde,ambalajında herhangi bir kalıcı değişiklik yapılırsa yeni bir ürün numarası verilmelidir.

...
Okunamayan barkodlar için nereye başvurulur?

Okunamayan barkodlar için barkodu üreten master film üreticisine, bilgi hizmeti sağlayan firmalara veya TOBB-MMNM’ne başvurulmalıdır.

...